Beata Bols - Grupy (1)

  • Awatar_grupa_sq_80

    grupa działań artystycznych

    Temat: Wydarzenie
    Członkowie: 1

    spektakl "Wokoło okrągłego stołu" Sal Instytut im. Jerzego Grotowskiego, W-w,